Om oss

En förening för alla som skriver om och/eller fotograferar resor
Sveriges Turistjournalister är en intresseförening som bygger på aktiv yrkesutövning. Medlemmar är journalister, författare eller fotografer som regelbundet bevakar rese- och turistindustrin. Föreningen tar emot nya aktiva medlemmar som uppfyller medlemskraven, samt associerade medlemmar som vill ta del av vårt breda nätverk över hela Sverige. Här på hemsidan kan du bland annat läsa mer om oss och vår verksamhet, våra stadgar och riktlinjer för studieresor. Här nedan kommer vi kontinuerligt att posta nyheter från föreningens verksamhet. Välkommen!

Sveriges Turistjournalisters syfte
Föreningen bildades 1979 av en grupp resejournalister på vandrarhemmet af Chapman i Stockholm med följande syften:
– att knyta kontakter mellan journalister och företag, institutioner och organisationer inom rese- och turistsektorn
– att främja information om resor och turism
– att arrangera sammankomster och studieresor för medlemmarna
– att söka samarbete med liknande föreningar främst inom Europa

Sveriges Turistjournalister är politiskt och ekonomiskt oberoende och står i övrigt fria från inflytande utifrån.