Medlemskap

Sveriges Turistjournalisters syfte:
– att knyta kontakter mellan journalister och företag, institutioner och organisationer inom rese- och turistsektorn
– att främja information om resor och turism
– att arrangera sammankomster och studieresor för medlemmarna
– att söka samarbete med liknande föreningar främst inom Europa

Sveriges Turistjournalister är politiskt och ekonomiskt oberoende och står i övrigt fria från inflytande utifrån.

Medlemskap
För medlemskap i STJ erfordras uppvisande av två publicerade artiklar (eller motsvarande) de senaste 12 månaderna.
Årsavgiften är 250 kronor.

Kontakta föreningens ordförande för ansökan om medlemskap: mailto:maria@piazza.se

Associerat medlemskap
För företag och organisationer inom resebranschen erbjuder STJ associerat medlemskap. Ett helt år kostar 600 kronor och då ingår bland tillfälle att medverka på några av våra möten med aktiva medlemmar, samt tillgång till STJ:s medlemsmatrikel.

Aktuella förmåner för associerade medlemmar 2016 (kräver lösenord)