Styrelsen

mariathumb   Maria von Gegerfeldt, ordförande

bjorngu  Björn Gustafsson, ledamot

eva-m-b  Eva Melody Beit, ledamot

gosta  Gösta Elmqvist, ledamot

mats montner  Mats Montner, ledamot ansvarig för webb och IT

ingemar  Ingemar Carlsson, kassör