Tage Lind har gått ur tiden

Kära medlemmar!

Vi har nyligen förlorat en kär kollega, Tage Lind, och före detta styrelsemedlem i flera år i STJ.

Maria von Gegerfelt, Ordförande

Vi saknar dig, Tage Lind!

Tage Lind var motorjournalist med inriktning på resor och turism. Han kom tidigt att engagera sig i föreningen Sveriges Turistjournalister och blev ett välkänt ansikte utåt.

Tage hade flera förtroendeuppdrag i styrelsen, bland annat som sekreterare under flera år Han medverkade till att STJ blev en aktiv medlem i den europeiska turistjournalistorganisationen Fedajt och sedermera Etp. Han knöt därmed många internationella kontakter till gagn för STJ:s medlemmar.

Han skötte ordförandeskapet vid flera årsmöten. Tage var alltid positiv, en omtyckt person en sann gentleman.

All heder åt Tage!

Boje Bengtsson/Ingemar Carlsson

Lämna en kommentar